İÜYÖS-2020 Yurt Dışı Sınav Merkezi İptali

Yurtdışı Merkezlerindeki Sınavlar İptal Edilmiştir 

Türkiye ve yurtdışındaki tüm sınav merkezlerinde 5 Eylül 2020 Cumartesi günü eş zamanlı olarak Türkiye saati ile 15:00’da yapılması planlanan İÜYÖS-2020 sınavının, Covid-19 küresel salgınından kaynaklanan uçuş, seyahat ve sınav yapmaya ilişkin engeller nedeniyle anılan tarihte sadece Türkiye’deki sınav merkezlerinde yapılması ve yurt dışı merkezlerindeki sınavların iptal edilmesine karar verilmiştir.

Türkiye’deki Sınav Merkezleri
İÜYÖS-2020, Türkiye’deki sınav merkezlerinde 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 15.00’da planlandığı şekilde yapılacaktır.

Sınav Yeri Değişikliği
İÜYÖS-2020’nin yurtdışında iptal edilen merkezlerinde sınava girmek üzere başvurmuş adaylardan, sınav merkezini Türkiye’deki dilediği bir merkezle değiştirmek isteyenlerin, 10 Ağustos 2020 Salı günü Türkiye saati ile 17:00’a kadar danışmanlarına e-mail yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Bu değişiklik için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Ücret İadesi
Covid-19 küresel salgını nedeniyle iptal edilen sınav merkezlerinde sınava girmek üzere başvurmuş ve sınav giriş ücretini ödemiş adayların, Türkiye’deki bir sınav merkezini de tercih etmemesi durumunda ödedikleri ücretler iade edilecektir. İade sırasında ortaya çıkacak olan kesintiler, adayın ödediği ücretten karşılanacaktır. İade işlemi için adayların ekte bulunan dilekçeyi doldurup imzalamaları ve e-mail üzerinden danışmanlarına göndermeleri yeterli olacaktır. İade ücretleri, adayların verdiği IBAN numaralarına yatırılacaktır.
Ücret iadesi talepleri için son başvuru tarihi 30 Ağustos 2020’dir.

Afrika Ülkeleri ve Endonezya’da Sınava Girecek Olan Afrika Uyruklu ve Endonezyalı Adaylar
İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun 28 Temmuz 2020 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca “Afrika ülkeleri ve Endonezya uyruklu adaylar” için ayrılan özel kontenjana diploma notu esasına göre öğrenci alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Afrika ülkeleri ve Endonezya uyruklu olup, bahsi geçen ülkelerdeki sınav merkezlerinde sınava girmek üzere başvurmuş adayların İÜYÖS başvuru sistemine yüklemiş oldukları lise diplomalarındaki notları dikkate alınacaktır. Buna dair usul ve esaslar ayrıca ilan edilecektir.

Afrika ülkeleri ve Endonezya uyruklu olup söz konusu ülkelerdeki sınav merkezlerinde sınava girmek üzere başvurmuş olan ancak lise diploma notu ile değerlendirmeye alınmak istemeyen adayların ücretlerinin iade edilebilmesi için ekte bulunan dilekçeyi doldurup imzalayarak e-mail üzerinden danışmanlarına göndermeleri yeterli olacaktır. Lise diploma notu değerlendirilerek yerleştirilmek isteyen adayların ücretleri iade edilmeyecektir.

Adaylara duyurulur.


Ücret İadesi Formu