Sık Sorulan Sorular

İÜYÖS için başvuru koşulları nelerdir? 


Lütfen ilgili web sayfasını ziyaret ediniz: http://yos.istanbul.edu.tr/tr/content/basvuru/basvuru-kosullari


İÜYÖS için başvuru işlemleri nasıl yapılmaktadır?


Sınav başvuru işlemleri yurt içinden ve yurt dışından İÜYÖS’ün internet adresinden (http://yos.istanbul.edu.tr/) yapılmaktadır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru için Aday Başvuru Formunun doldurulması ve Aday Numarasının edinilmesi gerekmektedir.


Başvuru formunu doldururken: Formda girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir. Formun üzerindeki ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son üç ay içinde çekilmiş olmalıdır. Aday numaralarını alabilmek için, başvuru süresi içinde İÜYÖS’ün internet adresinden Aday Başvuru Formunu çevrimiçi olarak dikkatle doldurup işlemini tamamlayan adaya sistem tarafından Aday Numarası ve şifre verilecektir. Sınav ücreti  ödendikten sonra adayların başvurusu onaylanacaktır. Sınav ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez. Aday Numarası, hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın İÜYÖS ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır.


İÜYÖS’e başvuracak adaylar sınav ücretinin nasıl yatıracaklar?


İÜYÖS’e başvuracak adaylar, İÜYÖS’e girecekleri sınav merkezinin bulunduğu bölge için belirlenen sınav ücretini başvuru süresi içinde havale ya da kredi kartı ile ödeyecektir.


İÜYÖS sınavı için yatırılan ücretlerin iadesi var mı?


Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez.


İÜYÖS ne tür sorulardan oluşmaktadır?


İÜYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerileri Testi 70 sorudan (40 soru Temel Öğrenme Becerileri 30 soru Matematik) oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır. 


İÜYÖS kaç dilde uygulanmaktadır?


Soru kitapçıkları Türkçe, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olarak beş dilde hazırlanmaktadır.


İÜYÖS Sınav Giriş Belgesi nereden alınacaktır? 


Başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınava girecekleri sınav salonları İÜYÖS’ün internet adresinden ilan edilir. İlan edildiği günden itibaren adaylar http://yos.istanbul.edu.tr adresinden Sınav giriş belgesi çıktısı alabilirler. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmazlar.


Sınav günü adayların yanlarında bulundurmak zorunda olduğu belgeler nelerdir?


Adaylar sınava girerken pasaport ve sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmak zorundadır.


Adayların cep telefonu ve hesap makinası ile sınava gelmeleri kesinlikle yasaktır. Adaylar, kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınırlar. Sınav tek oturum şeklinde tamamlanır. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.


Soru kitapçığı ve cevap kağıdına dair dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?


Soru Kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevap kağıtlarında, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer cevap kağıdı işaretleme kurallarına uygun işaretlenmemişse o soru için verilen cevap yanlış sayılır. Cevapların cevap kağıtlarına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılır. Sınav süresince adayların konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılır. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kağıdını salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim etmesi gerekir. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kağıdı değerlendirmeye alınmaz ve bu adaylar için sınav sonuç belgesi düzenlenmez.


İÜYÖS puanı nasıl hesaplanır?


Adayların, İÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları sayılacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan bulunacaktır. Ham puan, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puana dönüştürülecektir.


İÜYÖS sonuçları nereden öğrenilebilir?


Sınav sonuçları sadece http://yos.istanbul.edu.tr internet sayfasında yayınlanır.  Adaylar, Aday Numarası ve şifre ile sınav sonuçlarını öğrenilebilir. Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday adına sınav sonuç belgesi düzenlenir.


İÜYÖS sonuç belgesinin geçerlilik süresi nedir?


İÜYÖS sonuç belgesinin geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır.


İÜYÖS sonucuna göre yerleştirilmeler nasıl yapılmaktadır?


Adayların başvurularının değerlendirilmesi İÜYÖS puanı dikkate alınarak yapılır.


Tercih yapabilmek için en düşük kaç puan almak gerekmektedir?


İÜYÖS sınavından en düşük 40 standart puan alan öğrenciler örgün öğretim programları için tercih yapabilmektedir. Açık Öğretim Fakültesi açık ve uzaktan öğretim programları için ise en düşük 30 standart puan alan öğrenciler tercih yapabilir.


Ülke kontenjanı ne şekilde uygulanıyor?


Ülke kontenjanı %20’dir. Bir programa 5 kişi alınacak ise bir ülkeden ancak 1 kişi girebilir. 10 kişi alınacak ise aynı ülkeden 2 kişi girebilir.


Ülke kontenjanında sisteme girdiği uyruk mu geçerli oluyor?


Sisteme girdiği uyruk geçerlidir. Kayıt sırasında bunu belgeleyemez ise kayıt yapılmaz.


Eğitim dili Türkçe olmayan programlarda (Örn: Tıp-İngilizce) Türkçe Dil puanı şartı aranıyor mu?


Hayır, bu programlar için Türkçe Dil Puanı şartı aranmıyor.


Adayların Türkçe yeterlilik düzeyi nasıl belirleniyor?


http://yos.istanbul.edu.tr/tr/content/kayit-asamasi/turkce-yeterlilik-duzeyi


İstanbul Üniversitesi’ne uluslararası öğrenci yerleştirmelerinde başka üniversitelerin puanları kullanılabiliyor mu?


Hayır, başka üniversitelerin puanları kullanılmıyor. İstanbul Üniversitesi, sadece İÜYÖS sonucu ile yabancı öğrenci kabul etmektedir.


Yetenek sınavı ile girilen programlar için tercih yapılacak mı?


Evet, tercih yapılacak.


Devlet konservatuarına başvurmak için ne yapmalıyız?


Adaylar, İÜYÖS tercih işlemleri sonunda devlet konservatuarına yerleşirse devlet konservatuarının açmış olduğu özel yetenek sınavına girmeleri gerekir. Adaylar girmiş oldukları özel yetenek sınavını da kazanırlarsa devlet konservatuarına kayıt yaptırabilirler.


Tercihler sonrasında ek yerleştirme olacak mı?


Evet. İlk yerleştirmeden sonra, açık kalan kontenjanlar belirlenip ilan edilecek ve akabinde ek yerleştirmeler yapılacaktır.


İÜYÖS sonucunu hangi üniversiteler kabul etmektedir?


http://yos.istanbul.edu.tr/tr/content/tercih/sinavi-kabul-eden-universiteler


Başka üniversitelere İÜYÖS puanıyla ne şekilde başvuruluyor?


Adaylar İÜYÖS web sayfasında (http://yos.istanbul.edu.tr/) Aday İşlemleri menüsünden sınav sonuç belgelerinin çıktısını alarak, İÜYÖS sonucunu kabul eden üniversitelerin tamamına kontenjan dahilinde başvurabilirler. Diğer üniversitelerin başvuru koşulları hakkında bilgi almak için ilgili üniversitenin internet sayfası ziyaret edilmelidir.