Afrika Ülkeleri-Endonezya Kontenjanlarına Diploma Notu ile Başvuru Duyurusu

İÜYÖS-2020 kontenjanları kapsamında Afrika Ülkeleri ve Endonezya için ayrılan kontenjanlara, ilgili ülkelerdeki sınav merkezlerinde sınava girmek için başvuruda bulunan adayların lise diploma notuna göre öğrenci alınacaktır.

Afrika Ülkeleri ve Endonezya için ayrılan özel kontenjana başvurabilmek için (1) söz konusu ülkelerdeki sınav merkezlerinde sınava girmek üzere İÜYÖS-2020 sınavına başvurusunu tamamlamış olmak ve (2) herhangi bir Afrika ülkesi veya Endonezya vatandaşı olmak şartlarını yerine getirmek gerekmektedir. Bu durumdaki adaylar arasında, Afrika Ülkeleri veya Endonezya uyruklu olsalar dahi başka bir sınav merkezinde sınava katılmış olan adaylar Afrika Ülkeleri ve Endonezya için ayrılan kontenjanlara tercih hakkı kullanamayacaklardır.

Afrika ve Endonezya uyruklu olup, İÜYÖS-2020 sınavına söz konusu ülkelerdeki sınav merkezlerinden birinde girmek üzere başvuru işlemini tamamlamış olan adaylar tercih yapabilmek için, İÜYÖS web sayfasından (https://yos.istanbul.edu.tr/tr/_) Aday İşlemleri Panelindeki hesaplarına girerek, lise diplomalarını ve diploma notunu gösteren belgelerini 21 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında yüklemeleri gerekmektedir.

Afrika Ülkeleri ve Endonezya için ayrılmış kontenjanlara başvuracak adaylar Aday İşlemleri Paneli üzerinden açılacak tercih ekranına en fazla beş (5) tercih yapabileceklerdir.

Afrika Ülkeleri ve Endonezya için ayrılmış kontenjanlara diploma notu ile yerleştirme yapılırken, aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı, ilgili programın kontenjanın % 20’sini geçemez. Kontenjanlara yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük olana öncelik tanınır.

Afrika Ülkeleri ve Endonezya için ayrılan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri; özel yetenek sınavı puanı, tercih sırası ve özel yetenekle öğrenci kabul eden bir programa kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınarak belirlenir. Aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili programın kontenjan toplamının % 20 sini geçemez. Kontenjanlara yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük olana öncelik tanınır

Lise diploma notu ile Afrika Ülkeleri ve Endonezya için ayrılmış özel kontenjana başvuracak adayların 21 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında:

  1. İÜYÖS resmi web sayfası üzerinden Aday İşlemleri Paneline girerek lise diplomalarının dijital kopyasını yüklemeleri,
  2. Eğer diplomada adayın lise mezuniyet notu yer almıyorsa, mezun olunan okuldan veya ilgili ülkenin eğitim bakanlığından onaylı lise mezuniyet notunu gösteren not döküm çizelgelerini yüklemeleri,
  3. Adayların sistemde ayrılan yere diploma notunu girmeleri,
  4. Tercih ekranında en fazla beş (5) tercih yapmaları

gerekmektedir.

NOT: Afrika Ülkeleri ve Endonezya için ayrılmış kontenjanlara başvuran adayların ödedikleri İÜYÖS-2020 sınav giriş ücreti başvuru ücreti olarak kabul edilecektir.


AFRİKA ÜLKELERİ-ENDONEZYA İÇİN AYRILMIŞ KONTENJANLARA DİPLOMA NOTU İLE KABUL TAKVİMİ

TERCİHLERİN ALINMASI 21 Eylül 2020 Pazartesi-2 Ekim 2020 Cuma
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 7 Ekim 2020 Çarşamba
KABUL MEKTUPLARININ INTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILMASI 9 Ekim 2020 Cuma