İÜYÖSBAŞVURU TARİHLERİ
16 Mart 2015 Pazartesi – 24 Nisan 2015 Cuma  Saat: 17.00

 

İÜYÖS TARİHİ VE SAATİ
16 Mayıs 2015 Cumartesi – Türkiye saati ile 15.00

 

 

SINAV SORULARININ ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILMASI
18 Mayıs 2015 Pazartesi

 

SINAV SORULARINA İTİRAZ
SÜRESİ
18 Mayıs 2015 Pazartesi – 22 Mayıs 2015 Cuma

 

SINAV SONUCUNUN İLANI
08 Haziran 2015 Pazartesi

 

SINAV SONUCUNA İTİRAZ SÜRESİ
08 Haziran 2015 Pazartesi – 12 Haziran 2015 Cuma

 

İTİRAZ SONUCUNA CEVAP VERİLMESİ
22 Haziran 2015 Pazartesi

 

TERCİHLERİN ALINMASI
29 Haziran 2015 Pazartesi – 13 Temmuz 2015 Pazartesi

 

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
20 Temmuz 2015Monday

 

YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZLAR
20 Temmuz 2015 Pazartesi – 22 Temmuz 2015 Çarşamba

 

SINAV MERKEZLERİ
Türkiye – İstanbul
Türkiye – Ankara
Türkiye – Gaziantep
Türkiye – İpsala/Edirne
Türkiye –  Şanlıurfa
Türkiye – Van
Afganistan – Kabil
Almanya – Berlin
Almanya – Köln
Almanya – Münih
Amerika Birleşik Devletleri – New York
Arnavutluk -Tiran
Azerbaycan – Bakü
Bosna Hersek – Saraybosna
Bulgaristan-Sofya
Cezayir – Cezayir
Fas-Rabat
Fransa – Paris
Güney Afrika Cumhuriyeti – Johannesburg
Gürcistan – Tiflis
Irak – Erbil
İran – Tahran
İsviçre – Bern
Kazakistan – Almatı
Kıbrıs – Lefkoşa
Kırgızistan – Bişkek
Kosova – Priştine
Lübnan – Beyrut
Macaristan- Budapeşte
Makedonya – Üsküp
Malezya – Kuala Lumpur
Mısır – Kahire
Moldova – Gagavuz Bölgesi
Pakistan – Lahor
Polonya- Varşova
Romanya-Köstence
Sudan -Hartum
Suudi Arabistan – Cidde
Suudi Arabistan – Riyad
Tataristan – Kazan
Tunus – Tunus
Ürdün – Amman
Yunanistan-Atina

 

 

Kategori 1 / SINAV ÜCRETİ
Türkiye, Kıbrıs ve Malezya’da Sınava Girenler için
150 TL(Yüz Elli Türk Lirası) veya
70 $(Yetmiş  ABD Doları) veya
55 €(EllibeşAvro)

 

 

Kategori 2 / SINAV ÜCRETİ
ABD, Almanya, Azerbaycan, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, İran, İsviçre, Suudi Arabistan, Ürdün’de Sınava Girenler için
300 TL (Üç Yüz Türk Lirası) veya
140 $ (Yüz Kırk ABD Doları) veya
110 € (Yüz On Avro)

 

 

Kategori 3 / SINAV ÜCRETİ
Afganistan, Fas, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Lübnan, Mısır, Pakistan, Sudan, Cezayir, Tunus, Tataristan,  Polonya, Macaristan, Romanya, Moldova’da Sınava Girenler için

 

100 TL (Yüz Türk Lirası) veya
45 $ (Kırk Beş Dolar) veya
40 € (Kırk Avro)

 

 

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ

Banka Adı

Halkbank, Beyazıt Şubesi, İstanbul/Türkiye

SWIFT Kodu

TRHBTR2AXXX

IBAN No.

TL TR13 0001 2009 8200 0006 2003 78
USD ($) TR58 0001 2009 8200 0058 0001 87
Euro (€) TR31 0001 2009 8200 0058 0001 88

Hesap Adı

İstanbul Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

 

SINAV ÜCRETİ ÖDEMESİ SIRASINDA ADAY NUMARANIZI BANKA DEKONTUNUZUN AÇIKLAMA KISMINA YAZDIRMAYI UNUTMAYINIZ!

 

 

 

İLETİŞİM
Tel: +90 212 44 000 44
Faks: +90 212 440 00 45
E-posta: yos@istanbul.edu.tr
Web: http://yos.istanbul.edu.tr
YAZIŞMA ADRESİ
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü–Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Esnaf Hastanesi Binası

34119 Beyazıt-İstanbul/TÜRKİYE

 

İÜYÖS APPLICATION PERIOD
16 March 2015 Monday–24 April 2015 Monday  at 17.00

 

IUYOS EXAMINATION DATE AND TIME
16 May 2015Saturday at 15.00 –Local Time

 

 

OPENING THE EXAMINATION QUESTIONS TO THE ACCESS OF THE CANDIDATES
18 May 2015 Monday

 

THE OBJECTION PERIOD TO THE EXAMINATION QUESTIONS
18 May 2015 Monday – 22 May 2015 Friday

 

ANNOUNCING THE EXAMINATION RESULT
08 June 2015 Monday

 

THE OBJECTION PERIOD TO EXAM RESULTS
08 June 2015 Monday–12 June 2015Friday

 

INFORMING THE RESULT OF THE OBJECTION
22 June 2015 Monday

 

PREFERENCES
29 June 2015 Monday– 13 July 2015 Monday

 

ANNOUNCEMENT OF THE PLACEMENT RESULTS
20 July 2015Monday

 

THE OBJECTION PERIOD TO THE PLACEMENT RESULTS
20 July 2015 Monday– 22 July 2015 Wednesday

 

EXAM CENTRES
Turkey – İstanbul
Turkey – Ankara
Turkey – Gaziantep
Turkey – İpsala /Edirne
Turkey – Şanlıurfa
Turkey – Van
Afghanistan– Kabul
Albania – Tirana
Algeria – Algiers
Azerbaijan–Baku
Bosna Herzegovina- Sarajevo
Bulgaria – Sofia
Cyprus–Nicosia
Egypt–Cairo
France – Paris
Georgia –Tbilisi
Germany – Berlin
Germany –Cologne
Germany- Munich
Greece – Athens
Hungary–Budapest
Iran –Tehran
Iraq-  Erbil
Jordan – Amman
Kazakhstan–Almaty
Kosovo–Pristina
Kyrgyzstan–Bishkek
Lebanon–Beirut
Macedonia – Skopje
Malaysia – Kuala Lumpur
Moldova-Gagausya
Morocco– Rabat
Pakistan –Islamabad
Poland –Warsaw
Republic of South Africa – Johannesburg
Romania-Constanta
Saudi Arabia–Jeddah
Saudi Arabia–Riyadh
Sudan –Khartoum
Switzerland-  Bern
Tatarstan – Kazan
Tunisia – Tunis
United States of America– New York

 

 

Category 1 / EXAMINATION FEE
For Candidates who take the examination in  Turkey, Malaysia and Cyprus
150TL (OneHundredFiftyTurkishLiras)or
70 $   (SeventyAmericanDollars) or
55 €   (FiftyfiveEuros)

 

Category 2 / EXAMINATION FEE
For  Candidates who take the examination in the USA, Germany, Azerbaijan, France, Republic of South Africa, Iran, Switzerland, SaudiArabia, Jordan
300 TL (ThreeHundredTurkishLiras) or
140 $ (OneHundredFortyAmericanDollars)or
110 € (OneHundredTenEuros)

 

 

Category 3 / EXAMINATION FEE
For Candidates who take the examination in Afghanistan, Morocco, Bosna Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Albania, Bulgaria, Greece, Georgia, Iraq, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lebanon, Egypt, Pakistan, Sudan, Algeria, Tunisia, Tatarstan, Poland, Hungary, Romania, Moldova
100 TL (OneHundredTurkishLiras) or
45 $ (FortyfiveAmericanDollars) or
40 € (FortyEuros)

 

 

BANK ACCOUNT INFORMATION THAT EXAMINATION FEES WILL BE DEPOSITED

BankName

Halkbank, BeyazitBranch, Istanbul/TURKEY

SWIFT Code

TRHBTR2AXXX

IBAN No.

TL TR13 0001 2009 8200 0006 2003 78
USD ($) TR58 0001 2009 8200 0058 0001 87
Euro (€) TR31 0001 2009 8200 0058 0001 88

Account Name (Beneficiary)

IstanbulUniversitesi Acık ve Uzaktan EgitimFakultesi

 

DO NOT FORGET TO HAVE YOUR CANDIDATE NUMBER WRITTEN ON YOUR BANK RECEIPT WHEN YOU ARE DEPOSITING THE EXAMINATION FEE.

 

 

 

CONTACT / INFORMATION
Tel: +90 212 44 000 44
Fax: +90 212 440 00 45
E-mail: yos@istanbul.edu.tr
Web: http://yos.istanbul.edu.tr
CORRESPONDING ADDRESS
Istanbul University Rectorate–StudentAffairs Office

Esnaf HospitalBuilding

34119 Beyazit-Istanbul/TURKEY

 

 

 

 

 

5210 Total Views 5 Views Today