İÜ - Cerrahpaşa

Değerli Adaylarımız,

18 Mayıs 2018 tarihli, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 Sayılı Kanun uyarınca, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

İstanbul Üniversitesine bağlı iken mevcut idarî ve akademik kadrosuyla birlikte İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ya bağlanan Fakülte ve Meslek Yüksekokulları aşağıda belirtilmiştir.

İÜYÖS-2018 yerleştirme tercihleriniz noktasında söz konusu değişikliği dikkatlerinize sunarız.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ya Bağlanan Fakülte ve Meslek Yüksekokulları

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi

Orman Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Ormancılık Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu