Kayıt Aşaması

2017 Öğrenim Ücretleri açıklanacaktır.

2016 Öğrenim Ücretlerine aşağıdaki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

2016 Öğrenim Ücretleri.pdf

İstanbul Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına yerleşen adayların öğrenime başlayabilmeleri için gerekli Türkçe yeterlilik belgeleri ve düzeyleri;

 1. Eğitim ve öğretim yılı başında İÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavındaki başarıya,
 2. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Türkçe Yeterlilik Belgesine,
 3. Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine,
 4. Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine,

göre belirlenir.


Türkçe yeterlilik düzeyi değerlendirilmesi:

 1. (C1 ve C2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.
 2. (B1 ve B2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini (C1-C2) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Bu süre sonunda Türkçesi hala (B1-B2) düzeyinde olanlar dil düzeyini (C1-C2) seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimine devam edemezler.
 3. (A1 ve A2 ) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Türkçe kursu almalıdır. Bu durumda olanlar en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini (C1-C2) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Türkçe yeterlilik düzeyini, (C1-C2) düzeyine yükseltenlere bu fıkranın birinci bendi, (B1-B2) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi hükmü uygulanır.

 

Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre İÜYÖS Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri ve puan aralıkları aşağıda belirtilmiştir.

İÜYÖS Türkçe Dil Yeterlilik DüzeyleriPuan Aralıkları

 

Açıklamalar
C295-100Türkçesi yeterli
C185-94
B275-84Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir
B160-74
A230-59Türkçesi yetersiz
A10-29Türkçesi hiç yok

Türkiye’de öğrenim görecek olan yabancı uyruklu (uluslararası) öğrencilerin İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi’nden Oturma İzni için randevu alması gerekmektedir. Randevular Bakanlığın web sayfası https://e-ikamet.goc.gov.tr/ üzerinden alınır. Oturma izni İlk Başvuru ve Uzatma Başvurusu olarak ikiye ayrılır:

İlk başvuru

 1. Öğrencinin vize veya vize muafiyeti bitmeden (vize veya vize muafiyeti bittikten sonra randevu alan öğrencilerin işlemleri alınmayacaktır)
  https://e-ikamet.goc.gov.tr  adresinden girip İLK BAŞVURU’yu tıklayıp, bilgileri doldurup bilgisayardan çıktısını alması gerekmektedir.Randevu tarihi bilgisayardan alınan çıktıda yazmaktadır. Öğrencilerin istenilen evrakı acil bir şekilde toparlaması gerekmektedir.
 2. Aynı öğrencinin birden fazla randevu alması diğer öğrencilerin randevu alma hakkını engellemektedir. Çünkü randevu sistemi üniversitelerin vermiş olduğu rakamlar üzerine açılmıştır. LÜTFEN  DİĞER ÖĞRENCİLERİN RANDEVU ALMA KONUSUNDA PROBLEM YAŞAMAMASI İÇİN BİRDEN FAZLA RANDEVU ALMAYINIZ.

İlk başvuruda; alınan bütün randevular İl Göç İdaresi tarafından İstanbul Üniversitesine verilecek randevu tarihinde İl Göç İdaresinden Üniversitemize gelen yetkililer tarafından işleme alınacaktır. İl Göç İdaresi tarafından Üniversitemize verilen randevu tarihi Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

Yabancı uyruklu (uluslararası) öğrencilerin ilk başvuru için Üniversitemize verilecek randevu tarihinden önce

https://e-ikamet.goc.gov.tr adresinden randevu alması zorunludur.

- Öğrencilerin ikamet izni için gereken evrakın hepsini temin etmesi  zorunludur.

Uzatma Başvurusu

 1. Uzatma başvurusu yapacak olan öğrencilerin mevcut ikametlerinin bitmemiş olması gerekmektedir. İkameti bittikten sonra sistem üzerinden uzatma randevusu alınamamaktadır.  Bu durumda ikameti biten öğrenci, ikamet bitim tarihinden itibaren  en geç 10 gün içerisinde İLK BAŞVURUDAN  randevu alması gerekmektedir. İkameti bitip  bu 10 günlük süre içerisinde  randevu almayan öğrencilerin işlemleri alınmayacaktır.
 2. Öğrencinin mevcut ikameti bitmeden  https://e-ikamet.goc.gov.tr adresinden girip UZATMAYI tıklayıp bilgileri doldurup bilgisayardan çıktısını alması gerekmektedir.Uzatma randevusunda randevu tarihi yazmamaktadır. Ancak uzatma randevusunu almış olduğu tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde randevu kâğıdında yazan adrese gereken evrakı posta yoluyla  göndermesi gerekmektedir.
 3. Uzatma randevusu alındığında  sistem otomatik olarak Müracaat Belgesi’ni vermektedir. Bu belgeyi öğrencilerin ödeme yaptığı makbuzun fotokopisi ile oturma kartı kendilerine ulaşana kadar yanlarında bulundurması gerekir. Müracaat belgesi Göç İdaresine başvuru yapıldığını gösteren bir belgedir.

Uzatma Başvuruları için Posta Adresi:İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Vatan Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı, Hırka-i Serif Mahallesi, No: 58, Fatih/İstanbul

 

İSTENEN EVRAKLAR

 1. Pasaport fotokopisi ( fotoğraflı sayfa, son giriş damgasının olduğu sayfa, eğer vize ile Türkiye ye giriş yapmış ise vizenin olduğu sayfanın fotokopisi)Uyarı: e-vize ile Türkiye ye giriş yapmış olan kişi e-vize çıktısını ibraz etmek zorundadır.
 2. 18 yaşından küçük olan öğrencilerin ;
  1. Anne-baba muvaafakatnamesi gereklidir. Muvafakatname’nin içeriğinde anne babanın “çocuğumun türkiye de ikamet etmesine şu üniversitede okumasına izin veriyorum.”demesi yeterlidir. Muvafakatname de hem anne –hem babanın izni olması gerekmektedir.
  2. 18 yaşından küçük olan kişilerde DOĞUM BELGESİ istenir.
 3. Öğrenci belgesi; öğrenci belgesinde öğrencinin en son sınav tarihini de dikkate alıp süreleri ona göre düzenlerseniz herhangi bir mağduriyet yaşanmayacaktır. Çünkü vermiş olduğunuz öğrenci belgesinde öğrenim bitiş tarihi ne ise biz ona göre ikamet verebiliriz. Muhtemel öğrenim bitiş tarihini yazmanız öğrenci için daha iyi olacaktır aksi halde normal sürelere göre ikamet verilecektir.
 4. Sigorta tebliğini doldurmak zorundadırlar. Sigorta tebliğini, sigortası olan olmayan herkes doldurmak zorundadır.
 5. 4 fotoğraf; biyometrik fotoğraf olmalıdır.
 6. Pasaportunda isim-soy isim ayrımı yok ise ; kendi ülke konsolosluğundan isim-denklik belgesi getirmek zorundadır. (pasaportu full name olanlar ve soy ismi olmayanlar için)
 7. İlgili öğrenciler randevu alırken bütün bilgilerini doğru yazmak zorundadır. öğrencilerin genelde adreslerini ve iletişim bilgilerini yanlış yazdıklarını ve kartların bu yüzden öğrenciye ulaşamadığı tespit edilmiştir. (yanlış verilen beyanlardan öğrenci kendi sorumludur.)
 8. ÖĞRENCİLERİN OKUL ADRESLERİNİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİ DOĞRU YAZMASI GEREKMEKTEDİR. ÇÜNKÜ İKAMET KARTLARI VERİLEN ADRESLERE GÖNDERİLMEKTEDİR VE VERİLEN NUMARAYA MESAJ ATILMAKTADIR.
 9. 55 tl kart bedeli (ilgili vergi daireleri şunlardır)

ÖĞRENCİ İKAMETİ ALAN ÖĞRENCİLER SADECE 55 TL ÖDER ;

öğrencilerin ödemeleri gereken 55 TL kart miktarlarını VERGİ DAİRESİNE ödeyebilmeleri için VERGİ NUMARASI almaları gerekiyor.  vergi numarası aldıktan sonra ;

55 TL KART BEDELİNİ

 1. HİSAR VERGİ DAİRESİ (EMİNÖNÜ)
 2. RIHTIM VERGİ DAİRESİ (YAKACIK )
 3. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ( VATAN CADDESİ )

ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

Ayrıca, ziraat bankasının bazı şubeleri de alıyor.

ÖNEMLİ:  VİZE – VİZE MUAFİYETİ VEYA  İKAMETİ BİTİP EN GEÇ 10 GÜN İÇERİSİNDE RANDEVU ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN İŞLEMLERİ ALINAMAYACAKTIR.
ÖNEMLİ: ÖĞRENCİ İKAMETİ ALACAK BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN ÖDEMESİ GEREKEN HARÇ MİKTARI SADECE 55 TL DİR.  55 TL VERGİ DAİRESİNE ÖDENİR.
ÖNEMLİ: üniversiteden mezun olan, ilişiği kesilen, bölüm değiştiren, başka bir üniversiteye geçiş yapan öğrenciler; ikametleri olsa bile GEÇERSİZDİR. Bu kişiler mezun olmadan, ilişiği kesilmeden önce yeni ikamet için randevu almalıdır.
Örnek olay; a öğrencisinin öğrenci ikameti mart 2017 da bitiyor. Ancak öğrenci kasım 2015 de mezun (VEYA İLİŞİĞİ KESİLMİŞ)olmuştur. Öğrencinin 2017 ye kadar olan ikameti mezun olduğu tarihten itibaren geçersizdir. Mezun olmadan önce veya mezun olduktan  sonra maximum 10 gün içinde yeni randevu alıp başvuru yapması gerekir.
ÖNEMLİ: Türkçe öğrenme amacıyla kayıt yaptıran kişiler ÖĞRENCİ değil, kısa dönem randevusu almak zorundadırlar. Ancak üniversite de bir bölüm de kayıtlı olup da Türkçesi yetersiz olduğu için üniversite tarafından Türkçe öğrenme kursuna yönlendirilen kişiler öğrenci ikameti alabilir.
İl Göç İdaresine Dilekçe için TIKLAYINIZ.
Sigorta Tebliğ – Tebellüğ Belgesi İçin TIKLAYINIZ.Kayıt Tarihleri: Güncelleniyor

 1. Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
 2. Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,
 3. Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 4. KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklardan, GCE AL sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 5. İÜYÖS sonuç belgesinin çıktısı,
 6. Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 7. Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlilik Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 8. İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci bürosuna teslim edilmesi şarttır),
 9. Sekiz adet 4,5×6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),
 10. Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,
 11. İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı, Beyan Formu için TIKLAYINIZ.
 12. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 • Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabilir.
 • Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış
  bilgi ve belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir.

İstanbul Üniversitesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Akademik Takvimi için TIKLAYINIZ.