İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul